گزارش تصویری از نمایشگاه ISAF

حضور مدیر عامل شرکت سامانه گستران روز در نمایشگاه ISAF