با توجه به توانایی هایی که در حوزه مدیریت کسب و کار و IT‌ داریم این اهداف را برای سازمان در نظر داریم:

این اهداف را برای سازمان در نظر داریم:
◄مربی گری کسب و کار (Business Coaching)
◄کمک و مشاوره به سازمان های تازه تاسیس، نوپایاوری (Startup Coaching)
◄کمک به تحول سازمانها با توانا سازی پرسنل آن در عرصه تحول اندیشه
◄کمک به بازاریابی و فروش سازمان ها با Digital Marketing‌ در عرصه بین المللی
◄تسهیل ارتباط با مشتریان با ترکیب CRM و VoIP
◄بالا بردن امنیت اطلاعات در سازمانها
◄اعمال استاندارد بین المللی ITIL در سازمانها

جهت دانلود   رزومه شرکت سامانه گستران روز کلیک کنید

رزومه شرکت سامانه گستران روز

رزومه شرکت سامانه گستران روز


رزومه شرکت سامانه گستران روز

رزومه شرکت سامانه گستران روز


رزومه شرکت سامانه گستران روز

رزومه شرکت سامانه گستران روز


رزومه شرکت سامانه گستران روز

رزومه شرکت سامانه گستران روز


رزومه شرکت سامانه گستران روز

رزومه شرکت سامانه گستران روز

رزومه شرکت سامانه گستران روز

رزومه شرکت سامانه گستران روز