اهداف سازمان

با توجه به توانایی هایی که در حوزه مدیریت کسب و کار و IT‌ داریم این اهداف را برای سازمان در نظر داریم:

  • مربی گری کسب و کار (Business Coaching)
  • کمک و مشاوره به سازمان های تازه تاسیس، نوپایاوری (Startup Coaching)
  • کمک به تحول سازمانها با توانا سازی پرسنل آن در عرصه تحول اندیشه
  • کمک به بازاریابی و فروش سازمان ها با Digital Marketing‌ در عرصه بین المللی
  • تسهیل ارتباط با مشتریان با ترکیب CRM و VoIP
  • بالا بردن امنیت اطلاعات در سازمانها
  • اعمال استاندارد بین المللی ITIL در سازمانها