نصب و راه اندازی شبکه

نصب و راه اندازی شبکه های کابلی و بیسیم ، مدیریت زیر ساخت شبکه تخصص تیم سامانه گستران روز است.