پروژه های پسیو ، داکت کشی ، سانترال و آرایش رک انجام شده

برای اطلاع ازجزئیات پروژه کلیک کنید

آیا از همه فعالیت ها و تخصص های ما آگاهید؟

امروزه تکنولوژی با سرعت نور در حرکت است و ما باید برای بهبود فعالیت های موسسات ، شرکت ها ، سازمان ها از این امکانات به بهترین شکل  مشاوره ،پیشنهاد  داده و اجرا نماییم.
کافیست تماس بگیرید و شرایط مجموعه خود را به ما اعلام کنید و لیست خدماتی که برای شما نیاز است را دریافت کنید.

خدمات پشتیبانی شبکه شرکت سامانه گستران روز در یک نگاه

11 سال همکاری و دریافت خدمات  ‌IT پشتیبانی شبکه

شرکت
شرکت چای شهرزاد

5 سال خدمات IT و پشتیبانی شبکه

شرکت
شرکت نی نی سالن

8 سال فعالیت مستمر خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه

شرکت
شرکتپارس سوربن الیت

12 سال همکاری مداوم انجام کلیه خدمات شبکه  و پشتیبانی

شرکت
شرکتماگ

12 سال خدمات IT  به طور مستمر

شرکت
شرکتچابک چاپ

15 سال خدمات IT ، خدمات شبکه

بازرگانی
بازرگانیفرزین

15 سال پشتیبانی شبکه 

آژانس
آژانس درنا گشت

4 سال پشتیبان شبکه ، خدمات شبکه 

تجارت طلایی
تجارت طلاییمرجان