اعضای مجموعه سامانه گستران روز

رومینا حماطی

رومینا حماطی

طراح وب سایت
آناهیتا نوران

آناهیتا نوران

کارشناس شبکه
امیر گرجی

امیر گرجی

کارشناس شبکه
رضوان مختاری

رضوان مختاری

رئیس هیات مدیره
صالح مختاری

صالح مختاری

مدیر عامل