صالح مختاری

صالح مختاری

مدیر عامل

رضوان مختاری

رضوان مختاری

رئیس هیات مدیره

رومینا حماطی

رومینا حماطی

طراح وب سایت

مهدی شیاسی

مشاور و ادمین شبکه

بنفشه آسمانی

بنفشه آسمانی

گرافیست