اعضای مجموعه سامانه گستران روز

شرکت سامانه گستران روز

دفتر مجموعه در شرق تهران واقع شده است

صالح مختاری

صالح مختاری

مدیر عامل
رضوان مختاری

رضوان مختاری

رئیس هیات مدیره
آناهیتا نوران

آناهیتا نوران

مشاور و ادمین شبکه
رومینا حماطی

رومینا حماطی

طراح وب سایت
امیر گرجی

امیر گرجی

امنیت شبکه